Полиэтилен үлбір

ГОСТ 10354-82 (маркалары: М, Т, СТ, СИК, СК, СМ, В, В₁, Н)

ТИПІ: кенеп, жең, жартылай жең 
Қалыңдығы 15 – 200 мкм
Ені 20 – 2 500 мм (бұрылғанда 5 000 мм-ге дейін)

 

   

 

Үлбірдің номиналды қалыңдығы, мм. Келесі маркалар үшін

Шектік ауытқу, үлбірдің номиналды қалыңдығының %-ы

М, Т, Н

СТ, СК

СМ

СИК

В, В1

жоғары сұрыпты

бірінші сұрыпты

0,015

.

.

.

.

.

.

0,020

.

.

.

.

.

.

0,030

0,030

.

.

.

.

.

0,040

0,040

.

.

.

.

.

0,050

0,050

.

.

.

.

.

0,060

0,060

0,060

.

.

.

.

0,070

0,0701

0,070

.

.

.

.

0,080

0,080

0,080

.

.

.

.

0,100

0,100

0,100

0,100

.

.

.

0,120

0,120

0,120

0,120

.

±20

±30

0,150

0,150

0,150

0,150

.

.

.

0,200

0,200

0,200

0,180

.

.

.

0,220

0,220

0,220

0,200

0,200

.

.

0,250

0,250

.

0,220

0,250

.

.

0,300

0,300

.

0,250

0,300

.

.

0,350

0,350

.

.

0,350

.

.

0,400

0,400

.

.

0,400

.

.

0,500

 

.

.

.

.

.

 

М –көлік қаптарын және беріктігі анағұрлым жоғары үлбірлердің қолданылуын қажет ететін басқа да бұйымдарды дайындау үшін: боялған және боялмаған, тұрақтандырылған және тұрақтандырылмаған;
Т –техникалық мақсаттағы, уақытша салынатын құрылыс бұйымдарын, қорғаныш жабындарын, қаптамалар мен құрамдастырылған үлбірлерді дайындау үшін:боялған және боялмаған, тұрақтандырылған және тұрақтандырылмаған;
СТ - ауыл шаруашылығында өсімдік өсіру құрылыстарының (жылыжайлар, көшетханалар және т.б.) мөлдір жарық, атмосфераға төзімді жабын ретінде және басқа да мақсаттарда пайдалану үшін:боялмаған және боялмаған, тұрақтандырылған;
СИК –ауыл шаруашылығында жылыжайлар мен жоғары жылу әсерін қамтамасыз ететін өсімдік өсіру құрылыстарының басқа да типтерінің мөлдір жарық, атмосфераға төзімді жабын ретінде пайдалану үшін:боялмаған, тұрақтандырылған,ИҚ-сәулелену адсорбенті бар;
СК –ауыл шаруашылығында жемдерді консервілеу және басқа да мақсатарда пайдалану үшін:боялған және боялмаған, тұрақтандырылмаған;
СМ –ауыл шаруашылығында жабындау және басқа да мақсаттарға арналған материал ретінде пайдалану үшін:боялмаған, тұрақтандырылған күйелер;
В, В1 –мелиорациялық және су шаруашылығы құрылысында сүзгіге қарсы экрандар ретінде пайдалану үшін: В - боялмаған, кешенді тұрақтандырылған (оның ішінде күйе), жоғары молекулалық; В1 - боялмаған, тұрақтандырылған күйелер;
Н –халық тұтынатын тауарларды дайындауға, тұрмыстық мақсаттағы; боялған және боялмаған, тұрақтандырылған және тұрақтандырылмаған қаптамаларды дайындау үшін.